Cinelli

Sosialt ansvar

Hjort Knudsen mener vi først og fremst viser sosialt ansvar ved å skape arbeidsplasser.

Deretter støtter vi SOS barnebyer med et større beløp i de landene der vår hovedproduksjon ligger. Støtten fordeles med 50 % til barnebyen Siedlce (70 000 innbyggere) som ligger i det østlige Polen og 50% til barnebyen i Brovary (80 000 innbyggere) som ligger 20 km fra Kiev i Ukraina.

 

Med dette håper vi å støtte en positiv utvikling for barn som ikke kan vokse opp hos sine forelder, og bidra til en positiv utvikling i landene generelt. I barnebyene bor barna i hjem sammen med SOS-søsken og en SOS-mor. De får skolegang og hjelpes videre som ungdom med å stå på egne ben og å få en utdannelse eller jobb.